Walcheren peukvrij

Project Walcheren Peukvrij!

Op initiatief van JTI (Japan Tobacco International) is in de zomer van 2012 een pilot gehouden om de hoeveelheid peukenafval op de stranden van Walcheren te verminderen. In samenwerking met Stichting Nederland Schoon, de gemeenten Veere en Vlissingen, en Stichting Strandexploitatie Walcheren is een aantal acties uitgevoerd die uiteenlopen van het plaatsen en uitdelen van voorzieningen, het verspreiden van communicatiemateriaal, en het langs de stranden gaan met campagneteams. Onder de voorzieningen viel de plaatsing van 155 DropPits bij en op de stranden van Vlissingen en Veere. De projectpartners zijn benieuwd of de ondernomen acties effect hebben gehad op het weggooigedrag van de rokende strandbezoekers. Daartoe heeft Stichting Nederland Schoon aan onderzoeksbureau CyclusManagement gevraagd een evaluatieonderzoek uit te voeren.

Doel van het onderzoek

Doel van het evaluatieonderzoek is het verkrijgen van inzicht in de effecten van de 'peukenaanpak' om en rond de stranden van Walcheren. Naast het effect in termen van schoonheidsgraad van de stranden, zijn de projectpartners ook geïnteresseerd in het draagvlak van de genomen maatregelen, bij onder andere de paviljoenhouders en andere exploitanten.

Klik hier voor de resultaten van het onderzoek.