Referenties

NederlandSchoon 2015 - Gouden Tips Strand - Tip 7 - Zorg voor goede peukenvoorzieningen

Laat je peuk niet alleen - Den Helder 2015

NederlandSchoon 2014 - Gouden Tips Algemeen - Tip 2 - Communiceer via voorzieningen


NederlandSchoon 2014 - Peuken pilots

 

NederlandSchoon - Intro Gouden Tips Algemeen

Laat je peuk niet alleen - Noordwijk 2013


Walcheren peukvrij - 2012

Prorail - Rookzuil wordt peukenputje 

Rob Geus: Project de Ruyven A13